حامیان صدام در جنگ تحمیلی چه کسانی بودند

2,023
آمریکا یک سال اول جنگ، خود را بی طرف نشان میداد. اما موضع بی طرفی امریکایی ها بعد از فتح خرمشهر و برهم خوردن توازن در میدان جنگ به نفع جمهوری اسلامی ایران با حمایت های همه جانبه از صدام، به مقابله با ایران پرداخت.
خبرگزاری تسنیم 5.1 هزار دنبال کننده
pixel