انیمیشن آموزش محاورات روزمره اسپرانتو

237

انیمیشن کوتاه آموزش مهم ترین محاورات روزمره اسپرانتو با عنوان سلام (Saluton).

اسپرانتو
اسپرانتو 63 دنبال کننده