فیلم آموزشی صحت سنجی دیوار برشی 2 طبقه 3 دهانه با تیر کوپله با بارگذاری چرخه ای

560
برای دریافت فیلم کامل یک و نیم ساعته با صدای مدرس و اطلاعات بیشتر به سایت مراجعه کنید. کانال تلگرامی CivilAbaqus94@ ........آدرس سایتwww.abaqus94.ir
ناصر 4 دنبال کننده
pixel