محتوای نمایشگرها ی سه بعدی_ محتوای پیچیده

120

در عملیات ساخت محتوای پیچیده سناریو دار طی فرآیندهای سه بعدی سازی، متریال دهی و .. بر اساس یک استوری بورد بصورت یک سناریوی جذاب، قابلیت ها، کارکردها و مزایای محصول بصورت دقیق و با جزئیات کامل گرافیکی و متنی در قالب یک فیلم انیمیشن تدوین و ساخته شده و در نهایت با فرمتینگ مناسب از آن خروجی قابل پخش در نمایشگر سه بعدی مورد نظر گرفته می شود. این ویدئو چکیده ای از این فرآیندها را نشان می دهد. 88653520