پیشرفت موثر به شیوه جامعه شناسی

10
جامعه شناسان جوان 11 دنبال‌ کننده
10 بازدید
اشتراک گذاری
تسلط بر آموزه های جامعه شناسی شرط اول و ضروری برای تحلیل امور اجتماعی است که در سایت جامعه شناسان جوان تحت عنوان «جامعه شناس حرفه ای» به آن پرداخته شده است. حتماً مقالات «جامعه شناس حرفه ای» را بخوانید و با آموزش ساده به حرفه و شغل جامعه شناس وارد شوید. بخشی از مقاله «مهم و مهم در کار جامعه شناس حرفه ای» در اینجا آورده شده است: جامعه شناس به هر فضای اجتماعی که پا می گذرد انتظار می رود کلید حل مشکلات را در دست داشته باشد و بتواند به مسائل پایان دهد. قطعاً جامعه شناس حرفه ای به این انتظار پاسخ می دهد. اما، چگونه؟ از کدام آموزه جامعه شناسی باید آغاز کرد؟ تا بتوان غائله مشکلات را تمام کرد و زندگی را با اطمینان خاطر در روال عادی پیش برد؟ * باید توجه داشت جامعه شناسی از دو مکانیسم اصلی یعنی یادگیری و کنترل نام می برد که قدرت برای کنترل اجتماعی مورد توجه قرار داشت تا این که میشل فوکو از رابطه نظام های دانایی و قدرت پرده برمی دارد، یا آنتونی گیدنز از نظام های انتزاعی به عنوان شیوه نوینی از قدرت یاد می کند، یا پی یر بوردیو از میدان های اجتماعی و قدرت آنها می گوید. به این ترتیب، جامعه شناسی قدرت را از تعلق به حوزه سیاست و قدرت سیاسی به سایر جنبه های زندگی جمعی تسری بخشید و اَشکال مختلف قدرت (اجتماعی، قدرت علمی، قدرت فرهنگی )، را نمایان ساخت. خوب، اینک با آموزه فوق، زمان دانستن مهم و مهم و مهم در کار جامعه شناس حرفه ای است.
pixel