چند متر مکعب عشق شما کجاست؟

371

"چند متر مکعب عشق" داستان پسری ایرانی است که در حاشیه تهران و در کارخانه ای بین مهاجران افغانی کار می کند و دلبسته دختری افغان است، آنها برای صحبت کردن با هم به انبار متروکه ای که پر از کانتینر است می روند...این داستان عاشقانه را در سینمامارکت تماشا کنید. http://cmmt.ir/LD