محمد علی سپانلو - عباس کیارستمی آخرین تولد

219

آخرین جشن تولد زنده یاد محمد علی سپانلو شاعر تهران به همراه زنده یاد عباس کیارستمی از آرشیو انتشارات سرزمین اهورایی