داغترین‌ها: #اربعین

نصب اولین پارکینگ مکانیزه در مسقط پایتخت کشور عمان

154
نصب اولین پارکینگ مکانیزه در کشور عمان توسط مهندسین شرکت تجهیزات دانا
pixel