فیلم بسیار زیبای عملیات "نصرتی برای درعا"

899

موسسه رسانه ای جماعت #انصارالاسلام فیلم عملیاتی که در روز 25 شوال (18 تیر 97) در منطقه جبل الترکمان بر علیه نیروهای نصیری سوریه انجام دادند را نشر کرد. این فیلم گوشه ای از فداکاری و ایثار مجموعه ای از فرزندان این امت را به تصویر می کشد که جان خویش را در راه بلند نمودن کلمه ی الله و دفاع از امت اسلامی در طبق اخلاص گذاشته و در کارزار کفر و ایمان بر کالبد تاریخ حماسه ها می نگارند.