شکست سیل بند و آبگرفتگی دوباره آق قلا

451

فرماندار آق قلا: بر اثر شکسته شدن سیل بند ۳۰ درصد شهر دچار آبگرفتگی شده است.

کلاکت
کلاکت 10.8 هزار دنبال کننده