هیئت کوی محمدی (پنبه کاران) یزد در حسینیه نظرکرده سیف ابرندآباد - محرم 98

859

عزاداری هیئت محترم کوی محمدی (پنبه کاران) یزد در حسینیه نظرکرده سیف ابرندآباد - شب پنجم محرم 1398 #شاهدیه #یزد #حسینیه_جهان #هیئت_عزاداران_کوی_مسجدجامع_شاهدیه #حسینیه_نظرکرده_سیف_ابرندآباد #سیف_شاهدیه #ابرندآباد #گردفرامرز #نصرت_آباد #مسجد_سیف #حسینیه_نظرکرده_کلک #حسینیه_غفور #حسینیه_سیدگلسرخ #حسینیه_سرچشمه #مهدیه_ابرندآباد #تاسوعا #عاشورا #اربعین #قتل_آخر #عزاداری_سنتی #سینه_زنی #محرم

pixel