ریگ پیشرفته دوبعدی - مارلیک استودیو

213

استفاده از امکان smart warp در نرم افزار موهو ۱۲ (انیمه استودیو) برای متحرک کردن یک نقاشی دیجیتال.

pixel