پنیر لبنه دو برابر کلسیم و پروتئین یه لقمش دو لقمست

2,210

فراهم کردن یه وعدهٔ غذایی سالم و کامل خیلی زمان میبره. پیشنهاد ما اما پنیر لبنه دو برابر پروتئین دو برابر کلسیم رامکه که به صورت طبیعی از تغلیظ شیر تازه تهیه می شه. یه صبحانه سریع و کامل که باعث رشد و تقویت عضله ها و استخوان ها می شه. پنیر دو برابر کلسیم و پروتئین رامک یه لقمش دو لقمست. توصیه شده توسط انجمن تغذیه ایران رامک دوست بزرگ و کوچک