کلاس درس معلم بازنشسته عراقی در کوچه های کرکوک

151

خمیس علی هدف خود از برگزاری این کلاس ها را دور نگاه داشتن کودکان از «دردسر» و همچنین بازی های کامپیوتری می خواند.…

دیدیش؟
دیدیش؟ 1.5 هزار دنبال کننده