تریلر حضور کانادا در بسته گسترش دهنده Civilization VI: Gathering Storm

2,363

سالهاست که طرفداران کانادایی Civilization خواهان فرصتی برای فتح دنیا در عناوین Civilization هستند و به نظر می رسد که سرانجام بسته گسترش دهنده Civilization VI: Gathering Storm این آرزوی آن ها را محقق می کند. قبیله بومی "کری" که عمدتا در شمال غربی کانادا مستقر بودند، بخشی از بسته گسترش دهنده Civ VI’s Rise and Fall خواهند بود؛ ولی حالل کل کشور تحت رهبری نخست وزیر ویلفرد لوریر (Wilfrid Laurier) قرار دارد .

وینفون
وینفون 923 دنبال کننده