بررسی بازی The Outer Worlds

2,598
دیالوگ‌های بازی The Outer Worlds آنچنان خوب است که مثلا همکارتان به نوع پوشش شما توجه کرده و با توجه به آن دیالوگ‌های متفاوتی ابراز می کند.
بازی سنتر 6.1 هزار دنبال کننده
pixel