سخنرانی سیمون آیوازیان در آیین سپاس

248
سخنرانی سیمون آیوازیان در آیین سپاس ایشان / سیمون آیوازیان از داوران دومین جشنواره ملس عکس شاهنامه و پدر گیتار کلاسیک ایران است . آیین سپاس سیمون آیوازیان از سوی جشنواره ملی عکس شاهنامه و به کوشش کورش جوادی برگزار شد .
pixel