داغترین‌ها: #اربعین

اسناد دریافتنی حسابداری در نرم افزار حسابداری بیمه آسا

253
نرم افزار حسابداری بیمه آسا اسناد دریافتنی اوراقی است که شخص بدهکار در قبال بدهی خود به شخص بستانکار ارائه می‎دهد. شخص بدهکار در این اوراق تعهد می‎کند مبلغ معینی را در تاریخ مشخص به شخص طلبکار پرداخت کند. حالتی که شخص بابت بدهی خود هیچ سندی ارائه نمی‎دهد حساب دریافتنی نامیده می‎شود. برای مشاهده خصوصیات برنامه و نحوه نصب آزمایشی و مشاهده تمامی فیلم های آموزشی به سایت زیر مراجعه نمایید http://bimeasa.ir
bimeasa 7 دنبال کننده
pixel