پروسه بازسازی ظروف چقدر زمان لازم دارد؟

33

تمام سعی ما در تیم نچسبون ارائه سریعترین خدمات به مشتریان است اما این را باید در نظر گرفت که به دلایل فنی متعددی بازسازی ظروف کار زمانبری است و باید مشتریان عزیز اندکی صبور باشند.

pixel