ترازو آشپزخانه دیجیتال کاسه ای

1,232

ترازو دیجیتال کاسه ای نوین، مخصوص آشپزخانه، مناسب برای وزن کردن انواع مواد و مایعات، اندازه گیری از یک گرم تا 5 کیلوگرم، پشتیبانی از واحد گرم و انس،کاسه قابل شستشو ... https://goo.gl/QUnKVL

pixel