شعر خوانی ترکی طنز دکتر سلیمانپور با عنوان یا امام رضا

2,714

شعر خوانی ترکی طنز دکتر سلیمانپور با عنوان یا امام رضا پیرامون مسائل اجتماعی و اقتصادی جامعه و شهر ارومیه