یادگیری با طعم لذت + کلیپ

201

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد / 15 آذرماه / سالن شهروند

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 1
%76
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…