بیزینس کوچینگ ، بیزینس کوچ و توسعه کسب و کارها

516
یک بیزینس کوچ در موارد کاری متعددی به شما کمک می‌کند: - ارائه راهنمایی‌های شغلی - برنامه ریزی مراحل توسعه کسب وکار - شناسایی جامعه هدف - ارائه ایده‌های مؤثر برای بازاریابی و تبلیغات - برنامه ریزی برای افزایش سود - ساخت تیم اجرایی و تعیین نقش و ورابط بین اعضاء - رهبری و انگیزه دهی به کارکنان سازمان شما - اولویت بندی اهداف و متمرکز ساختن نیروی شما بر انجام اولویت‌های مهم‌تر - کمک به شما برای شناسایی نقاط ضعف و قوت در حیطه امور کاری و حرفه‌ای
pixel