معرفی رشته بازی جدی «مغزینه» در «جام قهرمانان بازی‌های ویدیویی»

1,820
بازی جدی شناختی «مغزینه» رتبه «دوم» را در «جایزه بازی‌های جدی 1397» کسب نموده و با توجه به مخاطب عامی که برای تقویت توجه و حافظه عمومی هدف قرار می‌دهد، به عنوان بازی انتخاب شده برای رویداد «جام قهرمانان بازی‌های ویدیویی» برگزیده شده است.
pixel