دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 22

52

شماره بیست و دو-1397/10/05 در برنامه شماره بیست و دوم دیدبان حقوق کسب و کار از : 1- آزاد شدن ورود برخی از کالاهای مستعمل و بازسازی شده 2- تعیین سقف ارزشی واردات براساس میزان اعتبار واردکنندگان متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi