قفل درب الکترونیکی RFID

7,112

توسط مدار بالا میتوان درب منزل یا اتاقهای منزل را توسط تکنولوژی RFID باز نمود و گامی مهم در جهت هوشمند نمودن منزل و ساختمان برداشت. abdollahzadeh.amanj@gmail.com---wle.ir

آمانج عبداله زاده
آمانج عبداله زاده 3.3 هزار دنبال کننده