نشست "مسأله آموزش جنسی و جامعه ایرانی"

66
نشست "مسأله آموزش جنسی و جامعه ایرانی" ششمین نشست از مجموعه نشست " واکنش ما به چالش‌های اجتماعی" با فاطمه موسوی روز دوشنبه 6 مرداد 1399 در مؤسسه رحمان برگزار شد.
pixel