چرا دکمه خدمات غیر فعاله !؟

54

در این ویدیو سعی کردم به یکی از متداول ترین سوالات شما کاربران طی این چند وقت اخیر پاسخ بدم و اون هم اینه که چرا دکمه خدمات غیر فعاله !