صد دانه یاقوت دسته به دسته

134

صد دانه یاقوت دسته به دسته با نظم و ترتیب یکجا نشسته شور و نشاط کودکانه با حضور مصطفی رحماندوست در فرهنگسرای فناوری و رسانه سازمان اجتماعی فرهنگی شهرداری مشهد #شهرداری_مشهد #شهر_امید_زندگی #مصطفی_رحماندوست #نوستالوژی #مشهد #صد_دانه_یاقوت