نمایش مچ اندازی در عصر جدید

19,071
نمایشی که هم زور بازو داشت، هم دغدغه‌ای انسانی طرح کرد و هم برآمده از طراحی فکری بود مهدی عبدالوند؛ دومین اجرای قسمت پنجم و آخر از مرحله نیمه‌نهایی #عصرجدید
مسابقه عصرجدید 1.3 هزار دنبال کننده
pixel