شعر زیبایی که نزد رهبری خوانده شد...

2,165

پایتان گر طرف کربوبلا باز شود/آخرین جنگ جهانی حق آغاز شود...منبع:سایت مصاف