تصادفات جاده ای و عوامل آن

1,786

بر اساس آمار حدود 40 درصد تلفات سوانح رانندگی و راه های برون شهری مربوط به واژگونی و خروج وسایل نقلیه از راه است که اغلب به خستگی و خواب آلودگی و حواس پرتی راننده بر می گردد، عدم استفاده از کمربند ایمنی می تواند ریسک آسیب و تلفات در این نوع از تصادفات را افزایش دهد.

pixel