دستگاه ربات شاطر _ ضربه زن نان ناون

564
564 بازدید
اشتراک گذاری
ربات شاطر نانوایی مخترع سعید گل آرا مدیریت شرکت تک پخت مهربان (آذربایجان) که از سال ۱۳۹۲ شروع به ساخت این دستگاه کرده و در اداره مالکیت اختراعات با دو سند اختراع مکانیکی و برقی (مکاترونیکی) گرفته اند. با شماره ثبت های ۸۸۹۸۶ و۹۷۰۲۴WWW.TAKPOKHT.COM
pixel