ثبت جنگل های هیرکانی در فهرست میراث جهانی یونسکو

238
پرونده جنگل های هیرکانی توسط ایران ارائه شده بود و این پرونده در خلال چهل و سومین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو در آذربایجان، بررسی و ثبت شد.
روزن 19 دنبال کننده
آقازاده - قسمت 14
%95
کارگردان: بهرنگ توفیقی مدت زمان: 52 دقیقه
آقازاده - قسمت 14
pixel