دینگ دانگ - آقای دوشاکی

6,486
دینگ دانگ
دینگ دانگ 1.2 هزار دنبال‌ کننده

سلام به عزیزای دل. من دوشاکی‌ام. همیشه دوبرابر همه شاکی‌ام، از همه چیز. حامی حقوق همه چیز هستم مخصوصا حامی حقوق بانوان عزیزم. زیر این سیبیل پرپشت یه دل دارم قد یه گنجشک. ای بابا شمام از رو قیافه ام من رو قضاوت کردین، بابا! من دریای احساسم.

دینگ دانگ
دینگ دانگ 1.2 هزار دنبال کننده