صدسالگی هنرستان موسیقی تهران

390
احمدمسجدجامعی و گروه تهرانگردی درجشن صدمین روز تاسیس قدیمی ترین هنرستان موسیقی کشور
pixel