گفتگو با محمد مروتی در قسمت دهم برنامه اکوچت

2,429

تحریم های آمریکا علیه صنعت نفت ایران از اواسط دهه 1370 و در حوزه سرمایه گذاری آغاز شد و اکنون نیز گسترش یافته و مانع از صادرات نفت ایران شده است. از سوی دیگر شرایط داخلی از جمله یارانه بنزین و گازوئیل، فشار قابل توجهی را به این صنعت وارد می کند. محمد مروتی در این گفنگو به میزبانی هوشیار رستمی به بررسی صنعت نفت ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه پرداخته و آینده تحریم های نفتی را ترسیم می کند.

اقتصادنگار
اقتصادنگار 142 دنبال کننده