روحانی: به بانک مرکزی برای تنظیم بازار اختیارات کامل داده شده است

86
روحانی در جلسه هیات دولت : به بانک مرکزی برای تنظیم بازار اختیارات کامل داده شده است/ اینکه بگویند دولت می خواهد از بالا رفتن ارز، ریال به دست بیاورد، دروغ و تهمت است/ ارز باید به قیمت واقعی خود بازگردد *** منبع: ۱۳۹۷٫۷٫۱۱، president.ir
pixel