اهمیت انتخابات ششم نوامبر برای جامعه ایرانی تباران آمریکایی چیست؟

757

انتخابات آتی نوامبر در واقع انتخابات میاندوره ای آمریکا است و در واقع این انتخابات بر سر کنترل کنگره آمریکا و فرمانداری تعدادی از ایالت های کلیدی آمریکاست. طبیعی و بدیهی است که نتیجه این انتخابات در سیاست های آمریکا در دوسال آینده و حتی بیشتر از آن تاثیرگذار خواهد بود.از نظر بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران انتخابات ماه نوامبر ۲۰۱۸ به منزله رفراندمی برای پرزیدنت ترامپ، حزب جمهوری خواه و نیز نهاد قانون اساسی آمریکا خواهد بود.

فرزاد حسنی
فرزاد حسنی 878 دنبال کننده