میلــاد باران ..... من کــه باهاتم

1,912
جسارت می خــواد؛ نزدیک شدن به افکار دختری، که روز ها… مردانه با زندگی می جنگه اما شب ها… بالشــش از هق هق های دخترانه خیس میشه
4 سال پیش

مهدی

4 سال پیش
لایک :/ قشنگ بود ^__^
ِِmِeli ....kَaleh kَharab مرسی عزیزم
pixel