میثم طاهری، تنها راننده ایرانی مسابقات ناسکار

1,109
pixel