معرفی رشته اپتیک و لیزر

292
Hadafdaar20 16 دنبال‌ کننده
در این ویدئو به شما در مورد رشته اپتیک و لیزر تعداد واحد های درسی گرایش های رشته و مدت زمان تحصیل و بازار کار ان توضیحاتی داده میشود
Hadafdaar20 16 دنبال کننده
pixel