آشنایی با وکلای مهاجرت ایران - آی آی ال

316
همقطاران و همسفران ما همواره به ما لطفا بی پایان داشته اند. این ویدئوی زیبا را یکی از موکلین هنرمند و با آینده ما در فرانسه که امور مهاجرتی وی را مدیریت کردیم ، تهیه کرده و به عنوان تشکر به دفتر تهران ارسال نموده است. ما واقعا قدردان این مهر و محبت شما هستیم و دوستی ما با شما تاریخ انقضایی ندارد
اریکه عدل 56 دنبال کننده
pixel