تیزر آغاز تولید فیلم سینمایی بازیوو

452

فیلم سینمایی بازیوو در بهمن ماه سال 97 وارد مرحله پیش تولید شد . این فیلم در تلاش است تا اثری متفاوت در سینمای کودک و نوجوان ایران باشد .