رویداد فرهنگی زندگی در شریف ۲

15
️رویدادی که در تلاش برای پاسخگویی به دغدغه‌های دانشجویان و زندگی دانشجویی است . ️صحبت‌هایی از جناب آقای دکتر بابک حسین خلج از مدعوین این رویداد ️محل برگزاری جلسات : اتاق مجازی زندگی در شریف http://farhangi.sharif.ir/ @FarhangiSharif
pixel