مراسم نمادین قوم بنی اسد (تعزیه خوانان خادم الحسین(ع)کسماء)

364
مراسم نمادین قوم بنی اسد محرم 97 کسماء
pixel