علی مصفا از حواشی پیش آمده برای لیلا حاتمی گفت

6,191

علی مصفا برای اولین بار از حواشی پیش آمده برای لیلا حاتمی گفت: اتفاق ناخوشایندی بود/کیفیت پایین کارهای تلویزیون به هر کسی لطمه می زند

ریتم زندگی
ریتم زندگی 7.9 هزار دنبال کننده