از انقلاب شاه و ملت، تا وصیت نامه امام! هردو یک شیوه!!

25

شباهت روش انتقال مفهوم درس انقلاب شاه و ملت و وصیت نامه امام خمینی ره، در زمان طاغوت و در زمان جمهوری اسلامی از انقلاب شاه و ملت، تا وصیت نامه امام #روش_انتقال آقایون اساتید نکنید همچین کاری رو گزید ای از سخنان دکتر حبشی در جمع هیئت های دانشجویی سراسر کشور