برنامه دوربین؛ قسمت 14 ؛ اربعین در سوئد ؛ شبکه جهانی جام جم

234

قسمت چهاردهم ؛ بخش ویدئوهای ارسالی مخاطبان موضوع: اربعین در مرکز اسلامی امام علی(ع) در سوئد ارسالی از: مرتضی شما هم میتوانید ویدئوهای خود را برای نمایش در برنامه دوربین از طریق تلگرام به شماره 09035776077 ، برای ما ارسال نمایید. برنامه زنده دوربین شنبه ها ساعت 21:45