هند ممکن نیست یک منبع انرژی مانند ایران را نادیده بگیرد

203
گوسفند زبل
گوسفند زبل 1.1 هزاردنبال‌ کننده

India will decide on oil imports in the face of US sanctions according to its national interests but it is expected New Delhi will not ignore a reliable energy supplier such as Tehran, Iranian ambassador Ali Chegeni said on Thursday.

گوسفند زبل
گوسفند زبل 1.1 هزار دنبال کننده